Wachtwoord vergeten
loginnaam

Inspectie GG&GD positief over madelief

01-10-2018

Madelief heeft de jaarlijkse inspectie van de GG&GD weer achter de rug. De uitkomst is positief. Op alle fronten voldoen we aan de eisen. Het meest recente inspectierapport is in te zien via het Landelijk Register Kinderopvang.

» Lees verder

Madelief tarief 2018

01-01-2018

Voor het jaar 2018 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 7,45 per uur. Dit is conform het tarief, dat is vastgesteld door de rijksoverheid voor de kinderopvangtoeslag 2018.

» Lees verder

De financiële kant van madelief

Voor het jaar 2018 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 7,45 per uur. Dit is conform het tarief, dat is vastgesteld door de rijksoverheid voor de kinderopvangtoeslag 2018

Er dienen tenminste twee dagdelen per week te worden afgenomen, om in aanmerking te komen voor een plaats op madelief. Eén dagdeel bestaat uit tenminste vijfeneenhalf aaneengesloten uren. Bij plaatsing wordt met de ouders/verzorgers een contract afgesloten voor de gehele duur van de opvang, met daarbij vermeld de prijs voor de opvang gedurende 51 weken per jaar. Buiten de officiële feestdagen is madelief 5 dagen per jaar gesloten in de periode rond kerst en oud en nieuw. Deze dagen zullen tijdig bekend gemaakt worden.

Let op: officiële feestdagen en de 5 dagen rond kerst en oud en nieuw kunnen niet geruild worden. Onze jaarlijkse studiedag en teamuitje kunnen wel geruild worden.

Vervolgens ontvangen zij maandelijks een factuur voor het aantal contractueel vastgelegde uren, eventueel vermeerderd met extra afgenomen opvanguren. De factuur wordt dus als volgt bepaald: (uurprijs x aantal contracturen per week x 51) : 12 = maandprijs. De factuur wordt via automatische incasso geïnd.

Luiers, eten en drinken zijn bij de prijs inbegrepen.

Het bankrekeningnummer van madelief is NL13 ABNA 0441 9802 44.

Zie voor meer informatie ook onze Algemene Voorwaarden ( pdf-file, 62 kB).