Madelief tarief 2020

01-12-2019

Voor het jaar 2020 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 8,84 per uur. Een deel van dit bedrag hiervan wordt vergoed door de rijksoverheid in de vorm van een kinderopvangtoeslag.

» Lees verder

Pedagogisch medewerker gezocht!

29-01-2019

Kinderdagverblijf madelief is per 1 maart 2019 op zoek naar een leuke, lieve en betrokken pedagogisch medewerker, voor minimaal twee en maximaal vier dagen per week.

» Lees verder

Brengen...

In het algemeen is het de bedoeling dat ouders hun kinderen zelf brengen en halen. Als u het kind naar madelief brengt, kunt u onder het genot van een kopje koffie nog even met de aanwezige pedagogisch medewerkers of leidinggevenden spreken. Voor serieuze zaken is het beter om een aparte afspraak te maken met Shanti of Astrid.

Het is voor het kind en voor ons van belang dat het kind duidelijk afscheid neemt. Ga niet weg zonder duidelijk afscheid te nemen. Soms gaan kinderen zo in hun spel op, dat ze de ouder niet horen weggaan. Ze schrikken dan zo wanneer ze de ouder niet meer zien, en voelen zich dan oprecht in de steek gelaten. Het kan zijn dat het kind nooit problemen heeft met afscheid nemen en vervolgens toch van het ene op het andere moment begint te huilen. Besef dan dat je kind een sprong maakt.

Elk kind doorstaat vier fases:
 

  1. Als baby maakt hij geen onderscheid tussen zichzelf en de buitenwereld en vooral niet tussen zichzelf en zijn moeder. Deze fase duurt tot ongeveer acht maanden.
  2. Rond de achtste maand zien de ouders vaak een verandering, kwam het kind zonder problemen op madelief, nu kruipt het weg in de armen van de ouders. Dit noemen we ook wel de eenkennigheidfase. Het kind zal waarschijnlijk ook gaan huilen bij het afscheid nemen. Het kan dan helpen om troost te bieden met een knuffeldier, een speen of doekje.
  3. Rond het tweede jaar wordt het kind steeds meer bewuster van zijn eigen ikje. IK, NEE en ZELF DOEN. Dit noemen we de ik-fase (peuterpubertijd). Heel vaak zie je kinderen boos worden, soms bijna op het hysterische af.
  4. Rond de tweeëneenhalf jaar krijgt het kind last van scheidingsangst. Het is meestal allemaal van tijdelijke aard.

Het zijn fases waar een kind door heen moet, om zich los te maken van zijn moeder en zich te ontwikkelen tot een zelfstandig persoontje. Wanneer u als ouder met de handen in het haar zit of onzeker bent of het gedrag van uw kind weer een fase is, kunt u daar altijd eens over praten met één van de pedagogisch medewerkers.

...en halen

Kunt u uw kind(eren) een keer zelf niet afhalen, dan dient u dit van tevoren door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Wij geven uw kind niet mee aan onbekenden en broers of zussen die jonger zijn dan 12 jaar. Indien u voorziet dat u het niet gaat redden om voor sluiting bij madelief te zijn, bijvoorbeeld door fileleed of vertraging in het openbaar vervoer, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk telefonisch contact met ons te zoeken.

Wij stellen een goede verstandhouding met de omwonenden van madelief zeer op prijs. In dat verband vragen wij u om bij het brengen en halen op te letten op eventuele overlastsituaties. In het geval dat u met de auto komt, wordt u nadrukkelijk verzocht niet dubbel te parkeren of het doorgaand verkeer te blokkeren.