Madelief tarief 2020

01-12-2019

Voor het jaar 2020 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 8,84 per uur. Een deel van dit bedrag hiervan wordt vergoed door de rijksoverheid in de vorm van een kinderopvangtoeslag.

» Lees verder

Pedagogisch medewerker gezocht!

29-01-2019

Kinderdagverblijf madelief is per 1 maart 2019 op zoek naar een leuke, lieve en betrokken pedagogisch medewerker, voor minimaal twee en maximaal vier dagen per week.

» Lees verder

Het heen-en-weer-schriftje

De dagelijkse overdracht bij het halen en brengen van de kinderen vinden wij heel belangrijk. Er staat elke morgen koffie en thee klaar, zodat ouders even rustig kunnen zitten en indien zij daar behoefte aan hebben hun verhaal kwijt kunnen. Ook voor de pedagogisch mederwerkers is het van belang dat zij een goede overdracht krijgen van de desbetreffende ouders over hun kind. De overdracht moet een wisselwerking zijn tussen ouders en pedagogisch medewerkers en is de verantwoordelijkheid van beiden.

Wij proberen naast de mondelinge overdracht regelmatig via het 'heen-en-weerschriftje' schriftelijk informatie over te dragen. Wij beschrijven hierin hoe het met uw kind is gegaan en geven op die manier informatie door over eten, slapen, activiteiten, afspraken en gebeurtenissen. De pedagogisch medewerkers vinden het leuk als u ook schrijft over leuke dingen die thuis zijn gebeurd. Op deze manier blijven wij op de hoogte van wat de kinderen hebben meegemaakt.

Bij het halen van de kinderen is er ook weer een mondeling en/of schriftelijk overdracht. De schriftelijke overdracht bij baby's kan bestaan uit: eet-, slaap-, zindelijkheidsgewoontes en alle andere bijzonderheden De schriftelijke overdracht kan bij dreumesen en peuters een uitgebreid algemeen verslag zijn, of individueel, wat er die dag gebeurd is met het kind. Wij verwachten van de ouders ook dat eventuele bijzonderheden, zoals medicatie, duidelijk in het schriftje vermeld worden.

Naast al deze vormen van communicatie ontvangen ouders een keer in de circa zes weken een nieuwsbrief van de eigen groep en indien nodig een algemene nieuwsbrief van madelief. 

Wilt u dieper ingaan op bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind dan kan er altijd een afspraak worden gemaakt om hierover te praten.