Wachtwoord vergeten
loginnaam

Inspectie GG&GD positief over madelief

01-10-2018

Madelief heeft de jaarlijkse inspectie van de GG&GD weer achter de rug. De uitkomst is positief. Op alle fronten voldoen we aan de eisen. Het meest recente inspectierapport is in te zien via het Landelijk Register Kinderopvang.

» Lees verder

Madelief tarief 2018

01-01-2018

Voor het jaar 2018 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 7,45 per uur. Dit is conform het tarief, dat is vastgesteld door de rijksoverheid voor de kinderopvangtoeslag 2018.

» Lees verder

Plaatsing

Indien in een bepaalde groep een plaatsingsmogelijkheid is, dan worden kinderen op de wachtlijst geselecteerd op:

  • leeftijdcategorie
  • gevraagde dagdelen
  • gewenste datum van plaatsing

Plaatsingsvoorstel

Rekening houdend met de onder inschrijving beschreven voorrangsregels komt het langst ingeschreven kind in aanmerking voor plaatsing. Wanneer ouders het plaatsingsvoorstel niet accepteren wordt het kind onder aan de wachtlijst geplaatst. Dit is bedoeld om oneigenlijk gebruik van de wachtlijst te voorkomen. Als het plaatsingsvoorstel maar in beperkte mate afwijkt van het inschrijfformulier en de ouders accepteren het plaatsingsvoorstel niet, dan blijft de plaats op de wachtlijst gehandhaafd.

Kennismaking

Ongeveer één maand voor de plaatsingsdatum worden de ouders telefonisch op de hoogte gesteld en krijgen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de basis gelegd voor een vertrouwensrelatie tussen het kind, ouders en madelief. Behalve het feit dat er wordt geïnformeerd naar alle zaken die met de verzorging van het kind te maken hebben, is dit gesprek bedoeld om de ouders goed te informeren over de organisatie van het kinderdagverblijf.

Er wordt tevens een formulier ingevuld voor geplaatste kinderen. Hierbij gaat het om de namen, adressen en telefoonnummers van zowel ouders, huisarts als personen die in geval van nood kunnen worden gebeld. Ouders tekenen een formulier waarop zij verklaren hun kind in te enten volgens de richtlijnen  van het RIVM.

Er worden over-en-weer afspraken gemaakt zoals: wat kunnen de ouders van madelief verwachten en wat verwacht madelief van de ouders? Ter ondersteuning wordt aan de ouders schriftelijke informatie meegegeven over de dagelijkse gang van zaken binnen het kinderdagverblijf. Tot slot wordt tijdens het gesprek gekeken op welke dagen het kind komt wennen. Wij geven hier aan wat onze rituelen zijn en waarom het zwaairitueel belangrijk is. We vinden het belangrijk dat de ouder hierin meebeslist want hoe rustiger de ouder is tijdens het wennen hoe eerder het kind gewend is. Zie verder onze wenprocedure.