Wachtwoord vergeten
loginnaam

Hoera! Madelief bestaat 20 jaar!

01-03-2017
Op 18 augustus 2017 bestaat kinderdagverblijf madelief 20 jaar! En dat gaan we groots vieren met iedereen die een band heeft of had met madelief.
» Lees verder

Tarieven madelief voor 2017 vastgesteld

02-01-2017

De uurprijs van een kindplaats op madelief in 2017 is vastgesteld op 7,18 euro. Dit is gelijk aan het prijsniveau dat door de rijksoverheid wordt gehanteerd.

» Lees verder

Het jaarlijks gesprek

Eén keer per jaar nodigen wij ouders uit voor een gesprekje op madelief. Wij willen dan dieper ingaan op allerlei zaken rondom uw kind. Hiervoor gebruiken wij observatielijsten. Deze manier van werken verschaft veel inzicht en registreert het gedrag op een relatief objectieve manier. Het blijft overigens wel een momentopname. Soms doet een kind thuis hele andere dingen dan op madelief.

Naar aanleiding van de observatie is het mogelijk om met de pedagogisch medewerkers een gesprek aan te gaan. Wij vinden het prettig om tijdens deze gesprekjes de wederzijdse ervaringen uit te wisselen.

Opvallend gedrag

Naast de jaarlijkse observaties observeren wij in overleg met de ouders/verzorgers kinderen die opvallend gedrag vertonen of zich in een ander tempo ontwikkelen dan kinderen doorgaans doen. De pedagogisch medewerkers van madelief hebben in dit kader vooral een signalerende functie. De meeste kinderen ontwikkelen zich 'normaal' maar er zijn ook kinderen die anders zijn, die verontrustend of afwijkend ander gedrag vertonen.

Wanneer de pedagogisch medewerker bezorgd is over het gedrag van een kind, zal deze het kind gaan observeren en dit overleggen met de ouders en team. Er worden geen oordelen gegeven over het gedrag van het kind. Het is niet de taak van de pedagogisch medewerker om een diagnose vast te stellen. Dit is een taak van huisarts, de pedagoog, de psycholoog en kinderarts.

De pedagogisch medewerkers hebben de volgende taken bij een zogeheten VroegTijdige Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen:
 

  • Signaleren en onderkennen;
  • Observeren en rapporteren;
  • Onderhouden van contacten met collegae en ouders;
  • Geven van advies en voorlichting en doorverwijzen naar instellingen en deskundigen.

In alle gevallen kunnen de ouders/verzorgers ervan verzekerd zijn dat madelief uiterst zorgvuldig omgaat met persoonlijke gegevens.