Pedagogisch medewerker gezocht!

29-01-2019

Kinderdagverblijf madelief is per 1 maart 2019 op zoek naar een leuke, lieve en betrokken pedagogisch medewerker, voor minimaal twee en maximaal vier dagen per week.

» Lees verder

Madelief tarief 2019

01-12-2018

Voor het jaar 2019 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 8,02 per uur. Dit is conform het tarief, dat is vastgesteld door de rijksoverheid voor de kinderopvangtoeslag 2019.

» Lees verder

Het jaarlijks gesprek

Eén keer per jaar nodigen wij ouders uit voor een gesprekje op madelief. Wij willen dan dieper ingaan op allerlei zaken rondom uw kind. Hiervoor gebruiken wij observatielijsten. Deze manier van werken verschaft veel inzicht en registreert het gedrag op een relatief objectieve manier. Het blijft overigens wel een momentopname. Soms doet een kind thuis hele andere dingen dan op madelief.

Naar aanleiding van de observatie is het mogelijk om met de pedagogisch medewerkers een gesprek aan te gaan. Wij vinden het prettig om tijdens deze gesprekjes de wederzijdse ervaringen uit te wisselen.

Opvallend gedrag

Naast de jaarlijkse observaties observeren wij in overleg met de ouders/verzorgers kinderen die opvallend gedrag vertonen of zich in een ander tempo ontwikkelen dan kinderen doorgaans doen. De pedagogisch medewerkers van madelief hebben in dit kader vooral een signalerende functie. De meeste kinderen ontwikkelen zich 'normaal' maar er zijn ook kinderen die anders zijn, die verontrustend of afwijkend ander gedrag vertonen.

Wanneer de pedagogisch medewerker bezorgd is over het gedrag van een kind, zal deze het kind gaan observeren en dit overleggen met de ouders en team. Er worden geen oordelen gegeven over het gedrag van het kind. Het is niet de taak van de pedagogisch medewerker om een diagnose vast te stellen. Dit is een taak van huisarts, de pedagoog, de psycholoog en kinderarts.

De pedagogisch medewerkers hebben de volgende taken bij een zogeheten VroegTijdige Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen:

  • Signaleren en onderkennen;
  • Observeren en rapporteren;
  • Onderhouden van contacten met collegae en ouders;
  • Geven van advies en voorlichting en doorverwijzen naar instellingen en deskundigen.

In alle gevallen kunnen de ouders/verzorgers ervan verzekerd zijn dat madelief uiterst zorgvuldig omgaat met persoonlijke gegevens.