Wachtwoord vergeten
loginnaam

Inspectie GG&GD positief over madelief

01-10-2018

Madelief heeft de jaarlijkse inspectie van de GG&GD weer achter de rug. De uitkomst is positief. Op alle fronten voldoen we aan de eisen. Het meest recente inspectierapport is in te zien via het Landelijk Register Kinderopvang.

» Lees verder

Madelief tarief 2018

01-01-2018

Voor het jaar 2018 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 7,45 per uur. Dit is conform het tarief, dat is vastgesteld door de rijksoverheid voor de kinderopvangtoeslag 2018.

» Lees verder

Veiligheid en hygiëne

madelief wil haar kinderen een veilige omgeving bieden. Veiligheid en hygiëne staan dus centraal bij alles wat wij doen. De leidsters hebben vanuit hun opleiding kennis van de zaken waarop gelet moet worden. Daarnaast staan er in de verordening op de kinderopvang van de gemeente en in de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) van het ministerie van VWS duidelijke voorschriften met betrekking tot de veiligheid en hygiëne op madelief.

Elke avond wordt het pand van madelief door onze huishoudelijke kracht schoongemaakt. Daarnaast bevindt zich op elke groep een checklist, zodat wekelijks de bedjes, het speelgoed, de boxen en dergelijke op de groep worden schoongemaakt. Verder maakt een van de stagiaires of pedagogisch medewerkers elke week in de keuken de koelkast en magnetron  schoon. Eens in de maand worden tot slot de kasten schoongemaakt.

Inspectie

Jaarlijks brengt de inspecteur van de GG&GDD een bezoek aan het kinderdagverblijf. Deze controleert of het kinderdagverblijf de normen en voorschriften worden nageleefd. Pas wanneer alles aan de eisen voldoet, wordt de vergunning van madelief verlengd. De goedkeuring van de GG&GD hangt in de gang aan het prikbord.

Het inspectierapport van de GG&GD en de risicoinventarisaties veiligheid en gezondheid zijn openbaar. Deze documenten liggen ter inzage op madelief.  De kerngegevens van madelief en de meest recente inspectierapporten vindt u daarnaast in het Landelijk Register Kinderopvang.

Het speelgoed dat op madelief wordt gebruikt voldoet aan strenge veiligheidsnormen. Ongelukken zijn echter nooit helemaal uit te sluiten. Voor het geval dat er onverhoopt toch iets mis gaat, beschikt daarom tenminste één van de aanwezige leidster van madelief over een Kinder EHBO-diploma en BHV.

Verder kan er zich ook een calamiteit voordoen. Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor het gebeuren op het kinderdagverblijf. Om de gevolgen hiervan zo beperkt mogelijk te houden, werkt madelief met een calamiteitenplan. Met onze collega's van kinderdagverblijf Waterpret is afgesproken dat in geval van nood de kinderen in elkaars pand kunnen worden opgevangen.
 

Aansprakelijkheid en verzekering

De kinderen zijn verzekerd tegen ongevallen binnen de poorten van madelief.

Als er genoeg pedagogisch medewerkers zijn willen wij wel eens een kind mee nemen voor een uitstapje naar de winkel of speeltuin. Wij vragen ouders/verzorgers hiervoor expliciet om toestemming. Er moet een goedkeuring worden ondertekend waarin u toestemming geeft uw kind mee naar buiten te nemen. De verzekering is namelijk alleen van kracht binnen madelief.

Het is daarom aan te bevelen ook zelf een WA-verzekering voor uw kind af te sluiten.