Madelief tarief 2020

01-12-2019

Voor het jaar 2020 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 8,84 per uur. Een deel van dit bedrag hiervan wordt vergoed door de rijksoverheid in de vorm van een kinderopvangtoeslag.

» Lees verder

Pedagogisch medewerker gezocht!

29-01-2019

Kinderdagverblijf madelief is per 1 maart 2019 op zoek naar een leuke, lieve en betrokken pedagogisch medewerker, voor minimaal twee en maximaal vier dagen per week.

» Lees verder

De werkwijze van madelief

madelief werkt volgens de Thomas Gordon-methode. Thomas Gordon stelt het actief luisteren naar elkaar centraal. Kinderen zoveel mogelijk hun eigen problemen laten oplossen is de kern van zijn ideeën. Eén van de belangrijkste manieren om dat te stimuleren is actief luisteren.

Belangrijke kenmerken van de Gordon-methode zijn:

  • Bijdragen aan een positief zelfbeeld van het kind
  • Duidelijk zijn over jezelf en opkomen voor je eigen behoeften
  • Omgaan met onaanvaardbaar gedrag van het kind
  • Luisteren naar wat het kind eigenlijk bedoelt en wil
  • Ruzies, meningverschillen en conflicten leren hanteren
  • Het kind helpen bij het oplossen van problemen op het gebied van normen en waarden

 

In het jaar 2000 hebben alle pedagogisch medewerkers en invalkrachten de Gordon-cursus 'Effectief omgaan met jonge kinderen' gevolgd. In 2009 zijn de meeste pedagogisch medewerkers voor het laatst 'op herhaling' geweest. Daarnaast hebben in 2009 en 2010 alle pedagogisch medewerkers een studiedag gevolgd die in het teken stond van het werken met de Thomas Gordon-methode.

Inmiddels heeft Shanti naast haar opleiding tot coach ook de opleiding tot Gordon-opleider met goed resultaat volbracht. Daardoor staan nu alle begeleidingsgesprekken en teamvergaderingen in het teken van de Thomas Gordon-methode.

Mentorschap

Met ingang van 1 januari 2018 wordt aan alle kinderen van kinderdagverblijf madelief een mentor toegewezen. Iedere pedagogisch medewerker is mentor en heeft dus een aantal mentorkinderen onder haar hoede. De mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Hierbij valt te denken aan de sociale ontwikkeling, motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling. De ontwikkelingsdoelen zullen aan de hand van observaties en gesprekken met ouders worden opgesteld. Het doel van het mentorschap en het interactieve een-op-een proces is dat ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsbelemmeringen op tijd gesignaleerd wordt. Wij kunnen dan vroegtijdig en adequaat passende (extra) ondersteuning bieden.

In het pedagogisch beleidsplan (versie 1 maart 2019, pdf-file) leest u meer over het pedagogisch beleid van madelief.

Het team beantwoordt graag uw vragen via .