Wachtwoord vergeten
loginnaam

Inspectie GG&GD positief over madelief

01-10-2018

Madelief heeft de jaarlijkse inspectie van de GG&GD weer achter de rug. De uitkomst is positief. Op alle fronten voldoen we aan de eisen. Het meest recente inspectierapport is in te zien via het Landelijk Register Kinderopvang.

» Lees verder

Madelief tarief 2018

01-01-2018

Voor het jaar 2018 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 7,45 per uur. Dit is conform het tarief, dat is vastgesteld door de rijksoverheid voor de kinderopvangtoeslag 2018.

» Lees verder

De werkwijze van madelief

madelief werkt volgens de Thomas Gordon-methode. Thomas Gordon stelt het actief luisteren naar elkaar centraal. Kinderen zoveel mogelijk hun eigen problemen laten oplossen is de kern van zijn ideeën. Eén van de belangrijkste manieren om dat te stimuleren is actief luisteren.

Belangrijke kenmerken van de Gordon-methode zijn:

  • Bijdragen aan een positief zelfbeeld van het kind
  • Duidelijk zijn over jezelf en opkomen voor je eigen behoeften
  • Omgaan met onaanvaardbaar gedrag van het kind
  • Luisteren naar wat het kind eigenlijk bedoelt en wil
  • Ruzies, meningverschillen en conflicten leren hanteren
  • Het kind helpen bij het oplossen van problemen op het gebied van normen en waarden

 

In het jaar 2000 hebben alle pedagogisch medewerkers en invalkrachten de Gordon-cursus 'Effectief omgaan met jonge kinderen' gevolgd. In 2009 zijn de meeste pedagogisch medewerkers voor het laatst 'op herhaling' geweest. Daarnaast hebben in 2009 en 2010 alle pedagogisch medewerkers een studiedag gevolgd die in het teken stond van het werken met de Thomas Gordon-methode.

Inmiddels heeft Shanti naast haar opleiding tot coach ook de opleiding tot Gordon-opleider met goed resultaat volbracht. Daardoor staan nu alle begeleidingsgesprekken en teamvergaderingen in het teken van de Thomas Gordon-methode.

In het pedagogisch beleidsplan (versie 5 juli 2018, pdf-file) leest u meer over het pedagogisch beleid van madelief.

Het team beantwoordt graag uw vragen via .