Pedagogisch medewerker gezocht!

29-01-2019

Kinderdagverblijf madelief is per 1 maart 2019 op zoek naar een leuke, lieve en betrokken pedagogisch medewerker, voor minimaal twee en maximaal vier dagen per week.

» Lees verder

Madelief tarief 2019

01-12-2018

Voor het jaar 2019 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 8,02 per uur. Dit is conform het tarief, dat is vastgesteld door de rijksoverheid voor de kinderopvangtoeslag 2019.

» Lees verder

Klachtenprocedure

Waar mensen werken, gaan er dingen fout. En dus kan het voorkomen dat u een klacht heeft over madelief. Om tot een goede afhandeling te komen, heeft madelief een klachtenprocedure ingesteld.

Mocht u een klacht hebben wendt u zich als eerste tot de betrokken medewerkster van madelief. Deze medewerkster tracht de klacht in overleg met de klager op een voor beide partijen bevredigde manier af te handelen.

Is de klacht naar uw oordeel niet op een bevredigende wijze afgehandeld, of wilt u zich niet tot de betrokken medewerker wenden, of betreft de klacht de dagelijkse organisatie van madelief, dan kunt u de leiding aanspreken, in de persoon van Astrid of Shanti. Zij trachten in samenwerking met de klager en de betrokken medewerker tot een voor beide partijen bevredigde oplossing te komen.

Wanneer u als klager desondanks niet tevreden bent, of wanneer u zich niet tot de leiding wilt wenden, dan kunt u ook nog een beroep doen op de oudercommissie. Is dat evenmin afdoende om de klacht te verhelpen, of wilt u direct voor de externe procedure kiezen, door de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Wanneer er meer behoefte is aan een toelichting kan de klachtenregeling hulp bieden. Deze ligt ter inzage op het kantoor van madelief.

Het jaarverslag van de externe klachtencommissie over de afgelopen jaren is alleen op papier beschikbaar en kan worden ingezien op het kantoor van madelief. Overigens kan hieruit worden opgemaakt dat er tot op heden geen klachten zijn ingediend.