Wachtwoord vergeten
loginnaam

Inspectie GG&GD positief over madelief

01-10-2018

Madelief heeft de jaarlijkse inspectie van de GG&GD weer achter de rug. De uitkomst is positief. Op alle fronten voldoen we aan de eisen. Het meest recente inspectierapport is in te zien via het Landelijk Register Kinderopvang.

» Lees verder

Madelief tarief 2018

01-01-2018

Voor het jaar 2018 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 7,45 per uur. Dit is conform het tarief, dat is vastgesteld door de rijksoverheid voor de kinderopvangtoeslag 2018.

» Lees verder

Klachtenprocedure

Waar mensen werken, gaan er dingen fout. En dus kan het voorkomen dat u een klacht heeft over madelief. Om tot een goede afhandeling te komen, heeft madelief een klachtenprocedure ingesteld.

Mocht u een klacht hebben wendt u zich als eerste tot de betrokken medewerkster van madelief. Deze medewerkster tracht de klacht in overleg met de klager op een voor beide partijen bevredigde manier af te handelen.

Is de klacht naar uw oordeel niet op een bevredigende wijze afgehandeld, of wilt u zich niet tot de betrokken medewerker wenden, of betreft de klacht de dagelijkse organisatie van madelief, dan kunt u de leiding aanspreken, in de persoon van Astrid of Shanti. Zij trachten in samenwerking met de klager en de betrokken medewerker tot een voor beide partijen bevredigde oplossing te komen.

Wanneer u als klager desondanks niet tevreden bent, of wanneer u zich niet tot de leiding wilt wenden, dan kunt u ook nog een beroep doen op de oudercommissie. Is dat evenmin afdoende om de klacht te verhelpen, of wilt u direct voor de externe procedure kiezen, door de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Wanneer er meer behoefte is aan een toelichting kan de klachtenregeling hulp bieden. Deze ligt ter inzage op het kantoor van madelief.

Het jaarverslag van de externe klachtencommissie over de afgelopen jaren is alleen op papier beschikbaar en kan worden ingezien op het kantoor van madelief. Overigens kan hieruit worden opgemaakt dat er tot op heden geen klachten zijn ingediend.