Wachtwoord vergeten
loginnaam

Inspectie GG&GD positief over madelief

01-10-2018

Madelief heeft de jaarlijkse inspectie van de GG&GD weer achter de rug. De uitkomst is positief. Op alle fronten voldoen we aan de eisen. Het meest recente inspectierapport is in te zien via het Landelijk Register Kinderopvang.

» Lees verder

Madelief tarief 2018

01-01-2018

Voor het jaar 2018 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 7,45 per uur. Dit is conform het tarief, dat is vastgesteld door de rijksoverheid voor de kinderopvangtoeslag 2018.

» Lees verder

Uitschrijven

U zult begrijpen dat wij graag ruim van tevoren willen weten wanneer u geen gebruik van de opvang meer wilt maken. Er zijn tenslotte vele anderen die op de wachtlijst staan. Deze mensen willen we tijdig kunnen benaderen met de boodschap dat hun kind geplaatst kan worden. Daarom hanteert madelief in het algemeen een wederzijdse opzegtermijn van één maand.

In een enkel geval kan het voorkomen dat madelief de plaats éénzijdig opzegt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een kind niet bij ons kan aarden, of als hij of zij niet te handhaven is vanwege zijn of haar gedrag.

Wij zullen in zo'n geval altijd overleggen met de ouders en met de oudercommissie.