Madelief tarief 2020

01-12-2019

Voor het jaar 2020 bedraagt het tarief van een kindplaats op madelief € 8,84 per uur. Een deel van dit bedrag hiervan wordt vergoed door de rijksoverheid in de vorm van een kinderopvangtoeslag.

» Lees verder

Pedagogisch medewerker gezocht!

29-01-2019

Kinderdagverblijf madelief is per 1 maart 2019 op zoek naar een leuke, lieve en betrokken pedagogisch medewerker, voor minimaal twee en maximaal vier dagen per week.

» Lees verder

Ziek?

Wanneer een kind op het kinderdagverblijf ziek wordt, worden de ouders daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Ouders worden verzocht hun kindje op te halen, indien:

  • het kind koorts heeft (boven de 39 graden C);
  • het kind als gevolg van ziekte niet kan functioneren in het kinderdagverblijf en vraagt om intensieve zorg: één pedagogisch medewerker op één kind;
  • een aantal kinderen hetzelfde ziektebeeld vertoont (epidemie).

Wanneer een kind geen 1 op 1 aandacht nodig heeft, maar wel een verhoogde temperatuur heeft (tussen 38,5 en 39 graden C) bellen wij de ouders om te overleggen. Soms kunnen we het kind nog wat extra laten slapen, een andere keer kan een ouder zijn of haar werkdag wat verkorten. Ook kan het voorkomen dat een ouder een afspraak met de huisarts wil maken.


Bij spoedeisende gevallen kan het noodzakelijk zijn medische hulp in te roepen en/of met uw kind naar de huisarts of ziekenhuis te gaan. U wordt dan direct in kennis gesteld. Uiteraard wordt indien mogelijk eerst overlegd met de ouders/verzorgers. Wijzigingen van adressen of telefoonnummers(ook van huisartsen) en ziekenfondsnummers moeten daarom ook direct aan de leiding worden doorgegeven.

Als bij uw kind de amandelen worden verwijderd, dan moet het kind vanwege infectiegevaar één week thuis blijven. Voor verdere handelwijze bij de verschillende ziektes verwijzen wij naar het boek dat de GG&GD hierover heeft opgesteld. Dit boek ligt ter inzage op het kantoor van madelief.

Medicijnen

Wanneer uw kind overdag medicijnen gebruikt, kunt u deze, na overleg, aan de pedagogisch medewerker geven. Medicijnen worden alleen aan uw kind gegeven als u hiervoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven. De betreffende formulieren liggen op madelief. 


Aspirines en paracetamol worden niet door ons toegediend, tenzij deze middelen op doktersvoorschrift zijn verstrekt. Dit criterium is vastgesteld door de GG&GD. Geeft u thuis, dus voordat uw kind naar madelief gaat, uw kind een paracetamol, dan dient u te allen tijde door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Zij kunnen uw kind dan beter in de gaten houden voor het geval dat er een koortsstuip optreedt. Wanneer de paracetamol is uitgewerkt, kan de koorts bij uw kind namelijk opeens zo fors oplopen dat dit een koortsstuip tot gevolg heeft.

Dieet

Als een kind een dieet volgt wordt er in goed overleg met de ouders voor gezorgd dat het kind ook op madelief dieet houdt. Belangrijk is dat het kind aan tafel zoveel mogelijk kan meedoen en niet in een uitzonderingspositie komt te staan. Wij streven ernaar om het kind zoveel mogelijk te laten meegenieten door aangepaste traktaties aan te bieden. Indien het kind een dieet volgt zal in overleg worden bekeken welke voeding het dagverblijf verzorgen en welke voeding de ouder het beste mee kan nemen.