Algemeen nieuws over madelief.

Inspectie GG&GD positief over madelief

Geplaatst door: Eric op
01-10-2018

Madelief heeft de jaarlijkse inspectie van de GG&GD weer achter de rug. De uitkomst is positief. Op alle fronten voldoen we aan de eisen.

In 2017 waren nog op een aantal punten tekortkomingen geconstateerd. Deze zijn inmiddels hersteld. Ook zijn diverse beleidsstukken aan de meest recente wettelijke eisen aangepast. 

Het geactualiseerde Pedagogisch Beleidsplan, Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en bijbehorend Protocol Grensoverschrijdend Gedrag vindt u onder het tabblad beleid op deze website.

Het meest recente inspectierapport is in te zien via het Landelijk Register Kinderopvang.